School Support 4 Afghanistan


De stichting SchoolSupport4Afghanistan heeft als initiatief het onderwijs de nodige hulp te bieden, zodat juiste scholing (weer) mogelijk wordt gemaakt.Naast nieuwe machines en leermiddelen, voorziet AMTC hen voor een aanzienlijk deel in de levering en het in transport gereedheid brengen van overtollige en ge-retrofitte schoolmachines voor technisch-onderwijs in met name Kabul.


The
foundation SchoolSupport4Afghanistan offers the necessary aid to support correct education. AMTC assist them in the supply of beside new machines and tools for a considerable part in edundant and retrofitting (school) machines for technical education such as in Kabul.


- Technical Highschool AIT (Sanawi) in Kabul (2009) 


 

 - Kabul Auto Mechanical Institute (2011)

 


 


Terug naar projecten overzicht